ISB Лагери Net - Пълна гама лагери, ремъци, семеринги, О-пръстени и зегерки, продажба на всички видове индустриални лагери
денонощен телефон и поръчки ISB Lageri Net
skype: stelabobcheva

skype: isb_lageri
гр. София
Централен офис
бул."Цариградско шосе" 30, бл. "Балкан"
тел.: (+359 2) 971 31 84, (+359 2) 873 99 18
факс: (+359 2) 873 25 34


гр. Пловдив
ул. " Георги Трингов" №1
тел: 0887 776037


e-mail: lageri_kg@abv.bg