Инструкция за съхранение и консервация на лагери - част 2 - Пълна гама лагери, ремъци, семеринги, О-пръстени и зегерки
денонощен телефон и поръчки ISB Lageri Net


Инструкция за съхранение и консервация на лагери » част 2

Температурата на въздуха в помещенията, където се съхраняват лагерите, трябва да бъде в границите от +10° до +30°. За предпочитане са по—ниските температури в указаните граници. При температура по-ниска от 0, смазката кристализира, вследствие на което масленият слой се разкъсва и през оголените места влагата прониква до метала на лагерите и оказва разрушаващото си действие.

При повече от + 30° смазката се разтопява, стича се от детайлите и лагерът се обезмаслява. Спадането на температурата през денонощието не бива да надвишава 5°С. Относителната влажност в помещенията не трябва да надвишава 70 %-желателно е влажността да бъде колкото е възможно по-ниска. Температурата и влажността трябва да се контролират с прибори — термометри и влагомери. Съвършенно недопустимо е съхраняването на лагери на земя и под открито небе, в разпределителните бази и в товаро-разтоварните пунктове.

За установяване необходимостта от преконсервация, ежегодно лагерите се проверяват дали по тях има наличие на корозия чрез изследване на взети проби от отделни партиди. При установяване на корозия необходимо е цялата/ партида да се преконсервира. Преконсервацията се състои от следните операции: а/ Отделяне старата смазка от лагера — реконсервация. За лагерите без защитни шайби реконсервация се извършйа чрез промиване в течение на 5 - 10 минути в масло, загрято до 90 — 110°С, оставят да изстинат на въздуха, след което се промиват в бензин, примесени с 5 - 10 % масло. б/ Проверяват се дали имат остатъчна корозия. Лагерите с незначителна корозия по неработните повърхнини се почистват и смазват /консервират/, а тези с корозия по работните повърхнини се бракуват. в/ Консервация на лагерите - извършва се чрез потапянето им в разтопен вазелин или оръжейна смазка, загряти до 50 - 70°С.

При преконсервания на лагерите закрит тип / -2Z, - 2RS/, смазката от външните повърхнини се отделя с книжно-памучни салфетки, натопени в бензин и Добре изтискани, а след проверка за наличие на корозия се смазват със студена смазка чрез размазване с четка. Промиването на тези лагери във вани с масло и разтворители не се разрешава. Всички операции да се изпълняват така, че лагерите да не се докосват с ръка, тъй като това води бързо до корозия. Хващането да се извършва с щипки, куки и с късове парафинирана хартия. Следва да се помни, че непрекъснатата работа на машините в значителна степен зависи от качеството на лагерите, съхранявани в складовете.

Задължение на обслужващия персонал, работещ по приемането и съхранението е, да съхраняват лагерите при възможно най-добри условия. Не спазването на всички правила може да доведе до корозия на лагерите, намаляване тяхната надежност и дълготрайност.

Инструкция за съхранение и консервация на лагери » част 1